دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

رين ايشيگاکی

 
{ شناسه مقاله: 2457 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۳۷۰۷ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

از شاعران معاصر زن ژاپن (2005 – 1913). در چهار سالگي مادرش را از دست داد. تا 18 سالگي سه نامادري داشت. از 14 سالگي به کار در بانک پرداخت. به اين منظور او حتي ازدواج نکرد و کارش را در بانک ادامه داد.

سقف

 رين ايشيگاکی(7)

سقف خانه‌هاي ژاپني کوتاه است

در حد خانه‌اي محقر، زيادي کوتاه است

اين کوتاهي سقف

باري است بر دوش من

سنگيني اين سقف از چيست؟

دَه قدم دور مي‌شوم و مي‌نگرم

چيزي است بالاي خانه

اما نه آبي آسمان

که غلظت رنگ خون است

چيزي است که مي‌قاپد دستي را که مي‌برد مرا

چيزي است که توان مرا در تنگي آن خانه

حبس، خرج و تمام مي‌کند

پدر مريضم بالاي سقف آن خانه زندگي مي‌کند

نا مادري‌ام بالاي سقف آن خانه زندگي مي‌کند

برادران و خواهرانم هم بالاي آن سقف زندگي مي‌کنند

روي آن سقف که دست بالا دَه تسوبو(8) است

و

حلب‌هايش به وقت وزش باد صدا مي‌کنند

وهر آن است که به وزش باد کنده شوند

نگاه که مي‌کنم؛

ترب هم آن بالاست

برنج هم آن بالاست

و

گرماي بستر

مي‌گويند: سنگيني اين سقف را

به دوش گير

بهار زني که من باشم تمام مي‌شود

و

در دوردست دور روز فرو مي‌رود

پي‌نوشت‌ها:

7- Ishigaki rin (1920 – 2004)

8- Tsubo: هر تسوبو 3/3 متر مربع است.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.