دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

کازوئه شينکاوا

 
{ شناسه مقاله: 2455 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۲۹۵۸ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

از شاعران زن شعر معاصر ژاپن(1929 - ). نخستين مجموعه شعرش با عنوان «صندلي آسودن» را سال 1953 منتشر کرد. از سال 1983 تا سال 1993 مجله شعري را براي زنان منتشر کرد و به فعاليت شعري زنان ژاپن کمک کرد.

من را دسته مکنيد

من را دسته مکنيد

چنان گل‌هاي شب بو

چنان تره فرنگي‌هاي سفيد

دسته‌ام مکنيد من خوشه برنجم

پاييز برشته مي‌کنم سينه زمين را

خوشه‌هاي برنجي که چندان که چشم کار کند، طلائي‌اند

من را ثابت مکنيد

چنان حشره‌هاي جعبه حشرات خشک شده

چنان کارت‌پستال عکسداري که از دشت‌هاي بلند آمده است

متوقفم‌ مکنيد لطفاً من پر گشوده‌ام

پر مي‌زنم پهنه آسماني را که بي وقفه مي‌بارد

صداي بال‌هايي که ديده نمي‌شوند به چشم

به من پُر مکنيد

چنان شير رقيق شده روزمره

چنان ساکه‌اي گرم

پر مکنيد من دريايم

موج تلخ آبي بدون مانداب

مرا نام مدهيد

نامي چون دختر، نامي چون همسر

در جايي که بر آورده‌ايد به نام سنگيني چون مادر

من را منشانيد من بادم

بادي که مي‌شناسد جاي چشمه و

درخت سيب را

مرا جدا جدا مکنيد

ويرگول و نقطه چند پاراگراف

و چون نامه‌اي که در انتهاي آن «خداحافظ» است

بر سعي‌ام پايان مگذاريد من جمله‌اي بي‌پايانم

مانند رود

بي‌پايان روانم

قطعه‌اي شعر که گسترده مي‌شود.

* از مجموعه «ابديت» سال 1959

پي‌نوشت‌ها:

5- Shinkawa kazue (1929 - )

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.