دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

ريوايچي تامورا

 
{ شناسه مقاله: 2454 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۲۶۱۲ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

شاعر و مترجم (1998 – 1923). يکي از مؤسسين مجله شعر «آره‌چي»(4) است. اين مجله يکي از مجلات شعري دوران‌ساز بود که بلافاصله بعد از جنگ در سال‌هاي 1947 و 1948 منتشر شد.

چهار هزار شب و روز

تا شعري متولد شود

ما بايد بکشيم

فراوان بايد بکشيم

چراکه دوست داشتني‌هاي بسيار را به تير مي‌زنيم، ترور مي‌کنيم و به سم مي‌کشيم

ببين!

از آسمان چهار هزار شب و روز

تنها به خواست ترس و لرز پرنده‌اي کوچک

ما سکوت چهار هزار شب و نور پس‌زمينه چهار هزار روز را

به تير زديم

گوش کن

از کوره‌هاي آهن و از هر شهر بزرگي که باران مي‌بارد

از معادن زغال و از موج شکن‌هاي چله تابستان

فقط به خواست اشک تنها کودک گرسنه

عشق چهار هزار روز و ترحم چهار هزار شب را

ما ترور کرديم

به ياد داشته باش

ديدن آنچه نامرئي است به چشم ما

شنيدن آنچه شنيده نمي‌شود به گوش ما

تنها به خواست ترس سگي ولگرد

تخيل چهار هزار شب و خاطرات سرد چهار هزار روز را

ما به سم کشتيم

تا شعري به دنيا آوريم

ما بايد دوست داشتني‌ها را بکشيم

اين تنها راه براي زنده کردن مردگان است

ما محکومان رفتن اين راهيم.

* از مجموعه شعر «چهار هزار شب و روز» (1956)

پي‌نوشت‌ها:

3- Tamura ryūichi (1923 – 1998)

4- Arechi: آره‌چي به معني دشت لم يزرع است.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.