دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

هومن سپاسدار

 
{ شناسه مقاله: 2452 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۳۴۱۱ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

پنجره و پاييز

هميشه چنين است:

شانه‌هاي خميده‌ي راحت و بي‌خيال از شکفتن صبح

به تيغ آفتاب قناعت خواهند کرد.

هميشه چنين است:

در تنهاييم ميان اين همه انتظار زانو مي‌زنم.

چه فکر مي‌کني؟

که در نبود تو چيزي نابود مي‌شود يا جا به جا؟

حاشا!

پاييز هست، پنجره هست، من هستم با همان نگاه.

 

مترسک‌هاي اين دشت

کجا آمده‌اي پاييز جان؟!

اينجا باران هميشه از چشم‌هاي من آغاز مي‌شود.

عجيب است تازگي‌ها کسي چمدان سفر نمي‌بندد؛

شايد که بايد در اين سطر چتري جاي دهم.

کجا آمده‌اي پاييز جان؟!

مترسک‌هاي اين دشت هر يک کلاغي زير کلاه پنهان کرده‌اند.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.