دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

علي عبداللهي

 
{ شناسه مقاله: 2449 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۳۱۲۱ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

علي عبداللهي، شاعر و مترجم متولد 1347 در بيرجند است. او آثار متعددي را از ادبيات آلماني به فارسي ترجمه کرده. «اين است که نمي‌آيد»، «هي راه مي‌روم در تاريکي» از دفترهاي شعر اوست.

برگور مرد صلح دوست

کبوتران چاهي و خانگي

هر دم و ساعت

بر گورش

فضله مي‌اندازند.

گوربان مي‌گويد:

در زندگي خود

مرد صلح دوستي بوده است!

پرچم سفيد

تفنگش را مي‌شکند

تفنگچيان‌اش را مرخص مي‌کند

آخرين دژ را مي‌گشايد

پرچم سفيد بر آسمان

شبيه‌تر به کبوتر است!

مي‌تواني تسخيرش کني؟

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.