دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

مرده آن کسي‌ست که از پسِ مرگش سکوت کرده باشد

 رضا براهنی
{ شناسه مقاله: 2447 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۲۵۶۷ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

رضا براهني، نويسنده، شاعر، منتقد ادبي و مترجم متولد 1314 در تبريز است. شعرها و نظريه‌هاي او در اين باب تاکنون محل بحث و جدل بوده‌اند. «اسماعيل»، «بيا کنار پنجره»، «خطاب به پروانه‌ها» و «ظل‌الله» ازجمله آثار او در اين زمينه هستند.

کسي که به آن باران احترامات فائقه نگذارد

قدر اندام تو را، بگو! چگونه بشناسد؟

با دست‌هاي تو من بزرگ شدم

وسط گودي آن کف دست‌هاي تو

و بعد موشک سرخي را به سوي آسمان بي‌پايان روانه کرديم

سياره‌ها کنار مي‌رفتند ستاره‌ها سرخ‌ترين مي‌شدند

و ماه کنار مي‌کشيد و تماشا مي‌کرد

مرا تو با آن دست‌هاي بلند و ساده و شيرين

به پايان جهان مأمور کرده بودي

همسفرم آفتاب بود

پايان جهان را خواهم ديد، مي‌گفتم

و با تمام قدرت خود در انفجار شريک خواهم شد

پاهايم از هم اکنون بر‌اي دويدن به سوي آن مي‌خارند

و بازوهايم به حال دگرديسي به دو بال بلند

با عقابها به رقابت برخاسته‌اند

چه واهمه‌اي چه واهمه‌اي از هيبت آينده‌ي مرگ

که چند صباح گذشته را

با همين سه انگشت پت و پهن اين دست راست

به امانت گذاشته‌ام

گذشته را تازان آينده را خواهان و اين لحظه را رو به پايان مي‌دانم

پرونده‌ام را در برابر همگان باز مي‌کنم و باز هم نگهش مي‌دارم تا به ابد

انسان بايد گذشته داشته باشد

آينده را جهان تنها با همين گذشته تضمين کرده

و آنها هر دو جدا از من سيران خويش را خواهند داشت

کسي به تنهايي داور خود نيست

چه رسد به اينکه داور تمام عيار و عادل عصر خود باشد!

و داوري در حق هيچ موضوعي قطعي نيست نسبي هم اگر باشد ناچيز است

چيزي هم اگر به وديعه گذاشته باشم نسبيت ناچيزي‌ست

تسليم آفتاب و مهتاب عصر خود نبوده‌ام نخواهم شد

کورسوي ناچيزي اگر ديوانه‌وار از عبور خود به راه تابانده باشم کافي‌ست

مرده آن کسي‌ست که از پس مرگش سکوت کرده باشد

- و اين سکوت نيست، سقوط است

حالا پاهايم به عزم رفتن مي‌خارند

و بازوهايم انگار مست کرده‌اند و به حال دگرديسي به سوي بال

با هم به رقابت برخاسته‌اند

و در اين چشم و هم‌چشمي جنون‌آميز

گفتن اين حرف‌ها

معني ندارد

فقط «معني ندارد» است که جز معني ندارد،

معني ندارد

و مرده آن کسي‌ست که از پس مرگش سکوت کرده باشد

تير 91 تورنتو - کانادا

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.