دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

[پنج]

پژوهشگر ِ سربه پايين

 قباد شيوا
{ شناسه مقاله: 2419 }   { موضوع: هنر }   { بازدید: ۲۹۷۶ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

نقاشي، طراحي، ادبيات و نقد، تاريخ و ايرانشناسي و انديشه‌سازي، همه‌ي اين صفات و مهارت‌ها به انساني در نسل ما پيوند خورده‌اند كه ما او را به نام آيدين آغداشلو مي‌شناسيم. انساني وارسته و فاخر و از همه والاتر انساني صادق و فروتن كه دِين بزرگي بر فرهنگ و هنر و انديشه‌گري ما و عصر ما دارد. از نظر من او پژوهشگري است كه گرچه سربه پايين دارد ولي همه جا را تا دور دست با جهان‌بيني در ابعاد مختلف ناظر است و زندگي جستجوگر خود را در بين ما پربار ادامه مي‌دهد.

او انساني است مستقل و فرهيخته كه وامدار كس و جايي نيست. او در فراز‌و‌نشيب اتفاقات محيط ما با مهرباني و هوشمندي و آزادگي اهدافي را كه به آن اعتقاد دارد تعقيب مي‌كند. من خوشحالم كه از دور يا نزديك از او خيلي چيزها آموختم و وظيفه خود مي‌دانم كه به اين دوست خوبم بنازم و احترام بگذارم. من به هم‌خوابگي قلم و قلم‌موي او روي كاغذ احترام مي‌گذارم.

تبلیغات

 

 

مرتبط در این شماره

تئاتر امروز ایران

بر این «هالو»‌40 سال عمرگذشته است

جشن نامه

اين زمان‌نوردي را آيا معنا و جادويي است؟

یک دانشکده هنری

براي اهالي فردا

دلسوزِ فرهنگِ اين سرزمين

هنرمندي بدونِ ادا و اطوار

تنها چيزي که به دادش رسيد نقاشي بود

جانِ شيفته

در ِباغ سبز

موسيقي ايران

بر شانه غول

از همکاري با همايون راضي‌ام

به اندازه کافی جسارت دارم

رابطه اقبال و ابتذال

خوشبختيم که دو شجريان داريم

آواز ايراني در بستر تغييرات*

حکايت آن دلنشين لالايي

اخلاق‌مدار و حرفه‌اي

خاطره شیرین یک همکاری

نمايش ايراني

خاطره شاد از پایین شهر

آقای تمام عیار

افتاده‌حالي‌اش تمامي ندارد

آينه تمام‌قد گرفتاري‌هاي مردم

طهران شما و تهران ما

هنر امروز

وال استريتِ هنر خاورميانه

شانلِ شماره پنج

در نکوهش فضاي واسطه‌گري حاکم بر حراج‌ها

خاندان مديچي؛ الگويي براي مجموعه‌داران ما

وضع اعراب و ايراني‌ها بهتر از ترک‌ها بود

تي‌شرت شيخ محمد را ۲۰۰ هزار دلار فروختند

بايد به كار همه هنرمندان بها داد

لزوم بازنگري در پديده حراج

يادداشت ماه

هنر نابازار

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.