دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

در حاشيه‌ي فيلم آفریقا

اينجا پايان جهان است؟

 حامد اصغري
{ شناسه مقاله: 2357 }   { موضوع: کافه }   { بازدید: ۲۴۳۲ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

«آفريقا» داستان شهاب (شهاب حسيني)، شهرام (جواد عزتي)، کسري (امير جديدي) سه خُرده فروش مواد مُخدر است که براي فردي به نام «سعادت» کار مي‌کنند. فيلم با سکانس تعقيب و گريز شهرام و کسري به دنبال جواني به نام شاهين که پنجاه ميليون بدهي به «سعادت» دارد آغاز مي‌شود. شاهين از دست آن‌ها مي‌گريزد تا «سعادت» ماموريت تازه‌اي به آن‌ها بدهد، خواهر شاهين (آزاده صمدي) توسط اين سه نفر در خانه‌اي در کوچه آفريقا ي لواسان به گروگان گرفته مي‌شود تا بدهي «سعادت» پرداخت شود. سيدي علت نام گذاري فيلم را اين چنين بيان مي‌کند: «دليل انتخاب اين اسم سبعيت و وحشي‌گري است که در حيوانات آفريقايي وجود دارد. حيواناتي که وقتي گرسنه هستند همديگر را مي‌درند اما اگر سير باشند کاري به هم ندارند. شخصيت‌هاي اين فيلم هيچکدام بد نيستند بلکه شرايط و تصميماتي که در لحظه مي‌گيرند باعث رفتارهاي نامعقولشان مي‌شود. اين مساله باعث شد نام کوچه‌اي را که آن‌ها در آن سکونت مي‌کنند آفريقا بگذارم».

هر سه نفر به دلايلي که در فيلم بسيار گذرا به آن اشاره مي‌شود مجبور به کار کردن براي «سعادت» هستند، کسري به خاطر بيماري برادرش فرهاد، شهاب را مقصر مي‌داند و از اينکه مجبور است براي «سعادت» کار کند تا خرج برادر بيمارش را بپردازد، ناراضي و عصبي ست. شهرام در آرزوي به دست آوردن پول براي تشکيل زندگي با دختري به نام «گلي» است که مُرتب با بيان نقشه‌هايي که براي زندگي با «گلي» دارد حوصله کسري را سَر مي‌برد. اين در حالي است که پدر گلي مي‌خواهد گلي را به عقد برادر‌زاده‌اش در آورد. شهاب بسيار کم حرف است، کسري سکوت او را به مُقصر بودن او درماجرايي که براي برادرش فرهاد اتفاق

افتاده‌است نسبت مي‌دهد. شهاب در برابر حرف‌هاي شيرين و دوستانش حرفي نمي‌زند، خيره مي‌ماند و فقط نگاه مي‌کند. آن‌ها پاسخ سوال‌ها و حرف‌هايشان را از سکوت و نگاه‌هاي شهاب مي‌گيرند. شيرين با بازي درخشان آزاده صمدي خود را در ماجراي برادرش بي‌تقصير مي‌داند و با ترس از بي‌آبرو شدن در محلِ زندگي‌اش با التماس از آن‌ها مي‌خواهد او را‌‌ رها کنند تا نزد مادرش بازگردد و چندبار اقدام به فرار مي‌کند اما تلاش‌هاي او بي نتيجه است. شهاب و کسري مي‌دانند که «سعادت» حتي با پرداخت بدهي اش حاضر به‌‌ رها کردن شيرين نخواهد بود اما شهرام ساده‌لوحانه اميدوار است برادر شيرين بدهي خود را پرداخت کند تا خواهرش آزاد شود. فيلم با ريتمي مناسب و ديالوگ‌هايي حساب شده به معرفي شخصيت‌ها و دغدغه‌ها ي آن‌ها مي‌پردازد.

آدم اصلي اين قصه کيست؟ شايد هيچ کدام و شايد هر چهار شخصيت به يک اندازه آدم اصلي اين قصه باشند. از کسري که چاره‌اي جز دل خوش کردن به قول «سعادت» براي فرستادنش به ترکيه ندارد، شهاب کم حرف که تذکرات کسري را ناديده گرفته و کم کم در حال دلباختن به شيرين است؛ تا شهرام که با دختر مورد علاقه اش گلي حرفش شده و نااميد از به دست آوردن او دست به عملي دور از انتظار مي‌زند. تصويربرداري درخشان علي تبريزي با نما‌هايي متنوع در کنار تدوين خوب فيلم که توسط کارگردان و علي تبريزي صورت گرفته همه نويد بخشِ اضافه شدن کارگرداني با استعداد از نسل جديدِ سينماي ايران است که بايد به انتظار کارهاي آينده او نشست

آفریقا

کارگردان: هومن سیدی

بازیگران: شهاب حسینی

جواد عزتی

تبلیغات

 

 

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.