دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

ادبیات ، پيشخان‌هاي کم‌رمق

 
{ شناسه مقاله: 2340 }   { موضوع: کافه }   { بازدید: ۲۶۶۳ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

با توجه به وضعيتِ قيمتِ کتاب که با سرعتي منحصر به‌فرد مي‌تازد از يک‌سو و عدمِ چاپِ کتاب‌هاي تازه‌ي پُرشمار از سويي ديگر، بازار کتاب‌هاي تازه سوت و کور است. در حوزه‌ي ادبياتِ ايران که عملاً چيزِ خاصي منتشرنشده و کتاب‌هاي جديدِ موردِ توجه عمدتاً آثارِ شناخته‌شده يا کتاب‌هايي هستند که در روزهاي نمايشگاه چاپ شدند. بنابراين ارائه‌ي ليست از کتاب‌هاي ايراني پرفروش، تکرار مکررات است. در حوزه‌ي ادبياتِ جهان اوضاع از لحاظِ چاپِ کتاب‌هاي تازه کمي بهتر است و براي همين مي‌توان به نتايجي رسيد! بي ترديد رمانِ مشهورِ جان کندي‌تول يعني «اتحاديه‌ي ابلهان» با ترجمه‌ي پيمانِ خاکسار بيشترين فروش را داشته و در دو هفته به چاپِ دوم رسيده است. تازه‌ترين رمانِ دکتروف با ترجمه‌ي الهام نظري نيز بسيار خوب ديده شده؛ «هومر و لَنگلي» نامِ اين رمانِ جذاب است. يک کتابِ کوچک درباره‌ي سوزان سانتاگِ فقيد نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته: «سوزان سانتاگ در جدال با مرگ» نامي ا‌ست که مترجم بر نوشته‌ي ديويد ريف درباره‌ي روزهاي آخرِ مادرش گذاشته.

يک رمانِ ديگر از مجموعه‌ي نقابِ انتشاراتِ جهانِ کتاب نيز فروش بسيار خوبي داشته. رمان «قاتلِ خانه‌ي شماره‌ي 21» از استيمن با ترجمه‌ي عباس آگاهي، يک رمانِ پليسي تمام‌عيار است. از سويي ديگر کتابِ «بي‌حسي موضعي» نوشته‌ي گونتر گراس با ترجمه‌ي حسنِ نقره‌چي نسبتاً خوب مي‌فروشد. بينِ آثارِ قديمي‌تر «خاطرات يک سرخپوستِ صددرصد واقعي» با ترجمه‌ي رضي هيرمندي هنوز هم فروش قابلِ توجهي دارد. تجديد چاپ يک کتاب مهم از تالستوي نيز براي علاقه‌مندانِ اين نويسنده خبر خوشي بوده: «اعتراف من» با ترجمه‌ي سعيد فيروز‌آبادي اين کتاب را در اختيار مخاطبان ادبيات قرار داده است. رمانِ «مداد نجار» از نويسنده‌ي اسپانيايي مانوئل ريباس نيز خوب فروخته. آرش سرکوهي مترجم اين کتاب است. يک کتاب کوچکِ عجيب با نامِ «سرگيجه» از نويسنده‌ي فرانسوي ژوئل الگوف با ترجمه‌ي موگه رازاني نيز خود را مطرح کرده و فروش قابل قبولي به دست آورده است

تبلیغات

 

 

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.