دوره جدید / شماره ۱۶ / شماره پیاپی ۱۶ / آبان ۱۳۹۱
۱۶

الهام محتشم‌زاده

 
{ شناسه مقاله: 2332 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۶۱۴ }

شماره ۱۶، آبان ۱۳۹۱

كيس پيچيده‌اي هستم

كيس پيچيده‌اي هستم

و زار مي‌زنم

به تن تمام صندلي‌هاي روان‌كاوي

در فايل‌هاي موازي اين كشو

جا نمي‌شود اندوهم

و باد مي‌‌كند

آوازهاي گمشده‌ي زني

در گور دسته‌جمعي بايگاني...

«بايد به ياد بياوري»

بايد به ياد بياورم...

نام همه‌ي كساني را

كه از ياد برده‌ام يا ديازپام چهل

پس متبرك كن فريادم را

با گرد قرص‌هاي سفيد...

كه تلخاب اين پريشاني

در همه‌‌ي الياف دهانم

جاخوش كرده است.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.