دوره جدید / شماره ۱۶ / شماره پیاپی ۱۶ / آبان ۱۳۹۱
۱۶

کيارش شاکري

 
{ شناسه مقاله: 2331 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۶۱۵ }

شماره ۱۶، آبان ۱۳۹۱

سال‌ها پس از اين

خاطره‌هاي کبود،

از چين و شکنج سال‌ها به نيل دريا مي‌رسند.

او که نيست و بايد باشد

قطره اشکي‌ست آتش گرفته

تو که مانده‌اي

اقيانوس‌واره‌اي ولرم، دمدماي غروب

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.