دوره جدید / شماره ۱۶ / شماره پیاپی ۱۶ / آبان ۱۳۹۱
۱۶

الياس علوي

 
{ شناسه مقاله: 2321 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۶۲۹ }

شماره ۱۶، آبان ۱۳۹۱

«من گرگ خيالبافي هستم» اولين مجموعه شعر الياس علوي در ايران منتشر شد. مجموعه شعر دوم او با نام «بعضي زخم ها» در افغانستان چاپ شد.

در خواب‌هايم

در خواب‌هايم كودكي لجباز است

از خانه مي‌گريزد

از مكتب مي‌گريزد

به قهوه خانه پناه مي‌برد

و ميان دود قليان‌ها گم مي‌شود

در خواب‌هايم كودكي بازيگوش است

قدم مي‌زند با من

در پارك

در خيابان

از كراچي‌ها كيلَه* مي‌دزدد

و مورچه‌ها را مي‌خورد

درخواب‌هايم كودكي است

كه هيچ وقت بزرگ نمي‌شود.

* كراچي: در اصطلاح محلي افغانستان به معناي گاري است.

كيله: پرتقال

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.