دوره جدید / شماره ۱۶ / شماره پیاپی ۱۶ / آبان ۱۳۹۱
۱۶

[چهار]

مشوق اصلی من

 سيمين غانم /خواننده
{ شناسه مقاله: 2269 }   { موضوع: هنر }   { بازدید: ۸۰۲ }

شماره ۱۶، آبان ۱۳۹۱

 آقاي حنانه از مهم‌ترين مشوقين من براي ورود به عرصه آواز و ترانه‌خواني بودند. مي‌دانيد كه من پس از گذراندن يك دوره از كلاس‌هاي رديف‌ آوازي مرحوم محمود كريمي (استاد برجسته آواز ايراني) به كلاس آموزش علمي آواز كه از طرف تلويزيون ملي به سرپرستي مرحوم حنانه تشكيل شده بود، وارد شدم. در اين كلاس‌ها به صورت جدي به ما تئوري، سلفژ، فن كلام و اصول خوانندگي را آموزش مي‌دادند و البته خانم‌ها شهنيا، شادنوس و آقاي ناصري هم به مرحوم حنانه در اين امر ياري مي‌رساندند. در اين كلاس‌ها من با كساني چون: آقايان عقيلي، بهرام گودرزي، محسن، حبيب و خانم‌ها: سوگل، ژاله فرحزادي، مرجان (با نام اصلي سيما مافيها) و ... هم‌دوره بوديم. اين كلاس‌ها شايد حدود يك سال به‌طول انجاميد و براي همه ما كه كمتر با سلفژ و نت آشنا بوديم، بسيار مفيد بود. در اين كلاس‌ها در ابتدا مايه صداي هر كسي و وسعت آن تشخيص داده مي‌شد و مطابق آن به ما آموزش مي‌دادند. مثلاً مي‌دانيد كه مايه اصلي صداي من در كنترآلتو (بم‌ترين حد صداي يك زن) است، اما اين توانايي را داشتم كه صداهاي زيرتر را هم اجرا كنم.

خود مرحوم حنانه هم بارها به من گفتند كه صداي تو زير و بمش كامل است و در ميانه صداي شرقي و غربي قرار مي‌گيرد كه توانايي اجراي هر دو مايه را به تو مي‌دهد. تا آنجايي كه يادم است بنده 2 تا 3 كار با ايشان اجرا كردم كه مهمترينش اجراي ترانه‌اي در مايه افغاني با مطلع: «امشب آن گلعذار مي‌آيد/ يار من بار و بار مي‌آيد» بود كه به‌وسيله ايشان با اركستر بزرگ تنظيم شد و اين كار ابتدا در كنسرتي در افغانستان اجرا شد و بعدها در تهران دوباره ضبط شد.

تبلیغات

 

 

مرتبط در این شماره

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.