دوره جدید / شماره ۱۳ / شماره پیاپی ۱۳ / تیر ۱۳۹۱
۱۳

شيرکو بي‌کس

 
{ شناسه مقاله: 1875 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۹۴۳ }

شماره ۱۳، تیر ۱۳۹۱

شيرکوبي‌کس را در يک کلام مي‌توان پيشاني شعر معاصر کُرد تلقي کرد چرا که هم از جريان‌سازان تأثيرگذار شعر کردي است و هم آثار بسيار خلاقه‌اي از او منتشر شده که ورد زبان کردها شده است. او سال ۱۹۴۰ ميلادي در شهر سليمانيه عراق به دنيا آمد. پدرش فائق بي‌کس از شاعران مشهور روزگار خود بود. فضاي سياسي حاکم بر عراق زمان صدام باعث شد که اين شاعرجلاي وطن کند.

چشم‌هايت

از جوار شبي گذشتم

صدايم کرد و

مرا نزد خودش نگه داشت

بعد از آن

دردي گويا شدم

از کنار رودي گذشتم

صدايم کرد و

مرا در برگرفت

بعد از آن

مه دامن‌اش شدم

از کنار کوهي گذشتم

صدايم کرد

و دست‌ام را گرفت

مرا به قله‌اش برد و بعد از آن

سايه‌ بوته‌هايش شدم

اما از کنار چشم‌هاي آبي تو که گذشتم

مسحور جادوي‌شان شدم

به آنها عادت کردم و

از آن روز به بعد

در چشم‌هايت فرورفتم

و هنوز

دارم در گرداب‌شان گيج مي‌خورم

اينجا چراغي روشن است

شب تاريك بود و

دره در سكوت

چراغ‌ها هم همه خاموش

جز چراغي

و آن

چراغ شاعري بود

كه هنوز بيدار بود

به انتظار زخم شعري

تبلیغات

 

 

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.